THÔNG TIN LIÊN HỆ  :联系方式

CÔNG TY TNHH ONWE

宏为责任有限公司

Địa chỉ : Thửa đất số 5963, Tờ bản đồ số 60, Khu Phố Thạnh Lợi, Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

地址:平阳省,顺安市,安胜坊, 胜利路, 60号地图,5963号地块

Mã số thuế 税号 : 3702943755

Tel 电话 : 0274 372 6790

Hotline联系电话  : 0352 308 388 (中文)

Email 邮箱: ctyonwe@gmail.com

Website 网站: ctyonwe.com